20.3 C
Plungė
2023 / 09 / 22

Devynis kartus pamatuok, o dešimtą – kirpk, arba kodėl norėdamas paramos turi būti akylas

Ar jau skaitėte?

Skaitomiausi

Su naujuoju programavimo laikotarpiu ateina daug naujovių. Keisis tiesioginių išmokų struktūra, kuri bus konstruojama pagal „žaliąją architektūrą“ ir sudarys galimybę išmokų gavėjams savanoriškai prisiimti papildomų aplinkosaugos reikalavimų, taip prie bazinės išmokos pelnyti papildomas išmokas, pretenduojantiems į paramą pagal Kaimo plėtros programą teks atsižvelgti į tokias svarbias aplinkybes kaip globalizacijos tendencijos, fiskaliniai ribojimai ir aplinkos tvarumas. Apmąstyti yra ką. Greičiausiai teks vadovautis liaudies išmintimi: 9 kartus pamatuoti, o tik 10 -tąjį kirpti. Kokiomis Kaimo plėtros priemonėmis žemdirbiai galės naudotis siekdami savo, valstybės bei Europos Sąjungos prisiimtų įsipareigojimų? Apie tai agroakademija.lt vyr. redaktorė Ramunė Sutkevičienė kalbasi su Mindaugu Mižutavičiumi, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Paslaugų ir produktų valdymo specialistu.

- Reklama -

Prasidėjo naujasis ES paramos laikotarpis. Šiuo metu ūkininkams aktualiausias klausimas – kas keičiasi?

Pokyčių naujuoju laikotarpiu yra nemažai. Didžiausi susiję su tiesioginėmis išmokomis, bet yra ir tam tikrų pokyčių, kurie svarbūs pagal Kaimo plėtros programą teikiamai paramai. Pirmiausia, reikėtų paminėti, kad Kaimo plėtros programos antro ramsčio biudžetas naujuoju laikotarpiu mažėja. Ką tai reiškia?

Mindaugas Mižutavičius, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Paslaugų ir produktų valdymo specialistas.

Bendras biudžeto mažėjimas lems nemažą konkurenciją tarp ūkininkų. Vadinasi, prieš teikdami paraišką, ūkininkai turės gerai įvertinti savo galimybes gauti paramą.

Populiariausios paramos priemonės bus tęsiamos ir naujuoju laikotarpiu, tačiau tam tikrų pokyčių tikrai bus. Su jais susipažinsime, kai bus paskelbti konkrečių taisyklių projektai.

Prioritetas ir toliau išlieka jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Jiems planuojama skirti paramos daugiau: vienam projektui galima gauti iki 60 tūkst. eurų (praeitu laikotarpiu – iki 40 tūkst. eurų). Taip pat numatyta suteikti galimybę jauniesiems ūkininkams pasinaudoti lengvatinėmis paskolomis iki 40 tūkst. eurų. Bendrai jie galėtų prašyti paramos iki 100 tūkst. eurų.

- Reklama -

Bus tam tikrų pokyčių, susijusių ir smulkiais ūkiais. Nauju laikotarpiu nelieka įprastos 15 tūkst. eurų paramos, kurią smulkieji galėdavo gauti kaip kompensaciją. Dabar smulkieji, norėdami gauti paramą, turės iš dalies prisidėti savo lėšomis, nes išlaidos nebus 100 proc. finansuojamos. Bus skatinamas bendradarbiavimas su kitais ūkiais – drauge smulkieji ūkiai galės prašyti iki 100 tūkst. eurų paramos. Žinoma, paramos galės prašyti ir pavieniai pareiškėjai, tačiau sumos atitinkamai bus mažesnės.

Naujesnė priemonė – tvarios investicijos į žemės ūkio valdas, kuri skirta gyvulininkystės ūkių šeimininkams ir susijusi su mėšlo tvarkymu, biodujų jėgainių įrengimu ir gyvūnų gerovės užtikrinimu.

Kokios ūkininkams siūlomos galimybės ir kokie prioritetai?

Kiekviena priemonė siūlo skirtingas galimybes, kuriomis gali pasinaudoti ūkininkai. Tai priklauso nuo konkrečių pareiškėjo poreikių.

Naujojo laikotarpio priemonės, galima sakyti, bus tokios pačios, tik tęsiamos su tam tikrais pokyčiais. Išliks remiamos populiariausios investicijos į įrangą, techniką, statybas, infrastruktūros atnaujinimą ir pan. Žinoma, bus skatinamos investicijos, susijusios su šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimu, tiksliąja žemdirbyste, yra tvarios, užtikrinančios gyvūnų gerovę. Taip pat daugiau dėmesio bus skiriama aukštesnę pridėtinę vertę kuriantiems projektams, kuriuose numatytas žemės ūkio produktų perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Kokie artimiausi kvietimai teikti paraiškas?

Nuo vasario pradžios jau startavo parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Ja gali pasinaudoti visi fiziniai asmenys, labai mažos įmonės taip pat miško valdytojai, kurie nori investuoti į bendradarbiavimą vykdydami bendrus darbo procesus dalijantis įrenginiais, technika ar ištekliais. Paraišką gali teikti nemažiau kaip du ūkio subjektai.

Tuo pačiu metu prasideda kvietimai trumposioms tiekimo grandinėms skatinti. Šia parama gali pasinaudoti fiziniai, juridiniai asmenys bei viešieji juridiniai asmenys. Parama skiriama trumposios maisto tiekimo grandinės vystymui nuo produkcijos gamybos, perdirbimo iki tiekimo galutiniam vartotojui. Taip pat naudojantis šia parama galima investuoti į regioninio logistikos centrą įsteigimą.

Kovo mėnesį planuojamas kvietimas investicijoms į žemės ūkio valdas. Parama galės pasinaudoti visų sektorių atstovai. Šį kartą, kaip ir praėjusiais metais, atrankos kriterijai ir biudžetas bus išskirti pagal žemės ūkio sektorius. Ūkininkai galės prašyti ne tik subsidijos, bet ir lengvatinės paskolos. Remiamos įvairios investicijos. Vis tik ūkininkai turi žinoti, kad žemės ūkio technika ir įranga,

išskyrus purkštuvus ir trąšų barstytuvus, susijusius su tiksliuoju ūkininkavimu, nebus remiama. Ši sąlyga netaikoma gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriams, taip pat neriami traktoriai, juostinės ir tiesioginės sėjamosios.

Kovą planuojama parama norintiems investuoti į juostinį ar vielinį aptvarą ir apsaugoti savo gyvulius nuo vilkų daromos žalos. Tik svarbu paminėti, kad parama skiriama tik tam tikrose savivaldybėse, kuriose vilkų padaroma žala yra didesnė.

Gegužės mėnesį planuojama organizuoti kvietimą paramai smulkiesiems ūkiams pagal buvusią Kaimo plėtros programą, t. y. kai pareiškėjai galėdavo prašyti 15 tūkst. eurų išmokos. Taip pat gegužę, jau pagal naują programą, bus organizuojamas kvietimas jaunųjų ūkininkų paramai gauti.

Tai artimiausi kvietimai teikti paraiškas. Žinoma, šiais metais jų bus daugiau. Šių metų paraiškų rinkimo grafikas yra patvirtintas ir skelbiamas viešai.

Pretenduodami į paramą ūkininkai taip pat turi būti akyli, be to, atlikti ir tam tikrus namų darbus. Kokius?

Labai svarbu susipažinti paramos taisyklėmis, atrankos kriterijais bei įsipareigojimais. Taip pat reikėtų suprasti, kad jei kaimynas sėkmingai gavo paramą, nereiškia, kad ir jums pavyks ją gauti. Kiekvieno ūkio situacija skirtinga ir ją reikia labai gerai išanalizuoti ir įvertinti.

Tiesa, taisyklių punktus kartais sudėtinga suprasti, todėl rekomenduočiau nesukti galvos ir savo galimybes įsivertinti konsultuojantis su specialistais. Taip pareiškėjas galės apsisaugoti nuo to, kad netinkamai interpretuos taisykles, todėl gali kilti problemų vėliau, įgyvendinant projektą.

Kitas namų darbas – bendradarbiauti su konsultantu, o neatsiriboti ir „nenusiplauti rankų“. Juk konsultantas turi žinoti ūkio realią situaciją ir galimybes, suprasti kliento poreikius, kad paruoštų tinkamą projektą. Taip pat svarbu išsiaiškinti visus bendradarbiavimo su konsultantu niuansus, pvz., ar bus tik paruošta paraiška ir toliau projektą reikės administruoti pačiam, ar konsultantas bendradarbiaus projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu.

Reiktų nepamiršti, kad parama nekompensuoja 100 proc. visų išlaidų, todėl reikia pagalvoti, iš kur reikės gauti papildomų lėšų investicijoms finansuoti bei įvertinti, ar pagal taisykles norimos investicijos yra tinkamos finansuoti. Svarbu suprasti, kad gauti paramos pinigai nereiškia, kad jie jau kišenėje. Jei nebus įgyvendinti numatyti rodikliai, gali būti pritaikytos sankcijos. O padaryti klaidų šioje vietoje yra plačios galimybės.

Apibendrinant, galima teigti, kad svarbiausia gerai paruošti savo namų darbus dar prieš projekto rengimą ir pateikimą. Jei būčiau asmuo, pretenduojantis į paramą, mano tikslas būtų kiek įmanoma labiau sumažinti nesėkmingo projekto riziką, o ją galima mažinti, kai turime pakankamai informacijos apie visą procesą ir esame į jį įsitraukę tiek, kad iškilus problemai galėtume viską suvaldyti.

Gerai. Įsivaizduokime, kad pretenduojate į paramą. Pagal kokius kriterijus rinktumėtės konsultantą ar įmonę, kurie ruoštų projekto planą?

Konsultanto pasirinkimas – labai asmeninis dalykas, nes su tuo žmogumi reikės dirbti mažiausiai kelerius metus, jei neapsiribojama tik projekto parengimu. Pirmas dalykas, į ką atkreipčiau dėmesį, – ką rekomenduoja kiti ūkininkai. Čia toks paprasčiausias ir lengviausias būdas gauti informaciją apie paraiškų rengėjus ir susidaryti tam tikrą pirminę nuomonę.

Kitas svarbu momentas yra konsultanto patirtis. Kiek ilgai dirba su žemės ūkio srities projektais, kiek ir kokių yra paruošęs, kaip sekėsi. Šiuo atveju, reikia turėti tiek finansinių, tiek žemės ūkio srities žinių, todėl patirtis labai svarbus veiksnys. Žinoma, nereikėtų bijoti tų, kurie neturi daug patirties ar pirmą kartą rengia paraišką, bet labai svarbu įvertinti, ar konsultantas dirba komandoje, ar šalia jo yra patyręs žmogus, galintis padėti atsakyti į iškilusius klausimus ir prižiūrėti darbo kokybę, ar, reikalui esant, perimtų administruoti projektą ir klientui nereiktų sukti galvos. Taip dirbame mes. Konsultavimo tarnybos verslo ekonomikos konsultantai yra nešališki ir siekia betarpiškai bendradarbiauti su klientais iki pat projekto kontrolės pabaigos, o ypač intensyviai – paraiškos rengimo, vertinimo ir įgyvendinimo bei kontrolės laikotarpiais, kur rizika suklysti yra pati didžiausia. Patirties turime nemažai – projektus rengiame beveik tris dešimtmečius, o mūsų tikslas nesikeičia – sėkmingai įgyvendintas ūkininko projektas. Tai – ūkininko ir konsultanto komandinis darbas.

Ačiū už pokalbį.

Erika Mankutė
Rinkodaros skyriaus vadovė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

spot_img
spot_img

Socialiniuose tinkluose išpopuliarėjo sveikas ir nebrangus receptas – pasinaudokite ypač skanių ir greitų kiaušinių...

Jau kurį laiką socialiniuose tinkluose neslūgsta milžiniškas susidomėjimas keptų kiaušinių su feta receptu, kuris pateisina įvairiausius lūkesčius: pigu, greita, paprasta ir be galo skanu. Šiam netradiciniam įprastų pusryčių variantui reikės vos kelių produktų, iš...

Gydytojas Valerijus Morozovas ramina mamas: visai normalu, jei jūsų vaikas lengvai sirguliuoja apie dešimt...

Dar net nespėjus atšalti ir atkeliauti drėgniems vėjuotiems orams, darbuose padaugėjo čiaudinčių ir nosis varvinančių kolegų, mažesni jų vaikai irgi jau ima sirguliuoti. Nors daugeliui atrodo, kad slogų sezonas atėjo per anksti, gydytojas Valerijus...

„Iki“ pataria: viržiai vazone džiugins ilgiau, jeigu žinosite, kur jų nedėti namuose ir kokiu...

Viržių pasirodymas balkonuose, soduose ir miškuose yra ženklas, kad ruduo jau visai čia pat. Nors orai dar ir išties vasariški, lietuviai vis dažniau šiuos spalvingus ir jaukius augalus iš parduotuvių nešasi namo, pastebi Vaida...

Lietuvoje susirgimo erkiniu encefalitu atvejų skaičius yra didžiausias visoje Europoje

Susirgimų erkiniu encefalitu skaičius Lietuvoje yra didžiausias Europoje, skelbia Vilniaus visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2022 m. ataskaitos duomenimis, Lietuvoje vidutinis sergamumas erkiniu encefalitu tenka 24,3 atvejams iš 100...

ORAI: Šiandien ypač šiltai dienai – iki 28 laipsnių

Penktadienio naktį be lietaus. Vėjas pietryčių, 6–11 m/s. Temperatūra 12–17 laipsnių šilumos. Dienai baigiantis pajūryje trumpai palis. Vėjas pietryčių, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 23–28 laipsniai šilumos. Šeštadienį daug kur palis, vietomis smarkiai....

Horoskopai rugsėjo 22 dienai

AVINASTikriausiai turėsite kažkokių reikalų su užsieniečiais ar bent jau su svečiais iš kito miesto. Jei tai verslo reikalai, priimti susitarimai bus tvirti ir abiem pusėms naudingi. Jei asmeniniai - tiesiog maloniai praleisite laiką. JAUTISTegul aplinkui...

„Rimi“ tęsia plėtrą Vakarų Lietuvoje: pirmoji tinklo parduotuvė jau atidaryta ir Gargžduose

Ketvirtadienį Gargždų gyventojai galėjo pirmą kartą apsilankyti naujoje „Rimi“ parduotuvėje, įsikūrusioje adresu: Pasienio g. 1. „Rimi“ prekybos centrų valdymo vadovės Irinos Miklienės teigimu, pirmoji tokia parduotuvė Gargžduose atidaryta siekiant prisidėti prie pajūrio regiono stiprinimo...

Maudymosi sezono metu švariausias maudyklų vanduo užfiksuotas Telšių apskrityje

Visą maudymosi sezoną stebėjus šalies maudyklų vandens kokybę, Telšių apskrityje esančiose maudymosi vietose nė karto neužfiksuota trumpalaikės taršos atvejų, teigia Higienos institutas. Anot jo, šį sezoną 84,3 proc. maudyklų vanduo atitiko higienos normos reikalavimus (2022...

Seimas apsisprendė: kailių fermų Lietuvoje neliks

Ketvirtadienį Seime vykusio lemiamo balsavimo metu parlamentarai pritarė įstatymo projektui dėl kailinių žvėrelių fermų draudimo Lietuvoje. Įstatymo projektu draudžiama laikyti ir (ar) veisti, parduoti ar kitaip perleisti gyvūnus vien dėl naudos iš jų kailio....

Viena klaida, ir grybus galėsit išmesti – ko nedaryti ruošiant jų atsargas

Auštantis ruduo jau dovanoja gausų miško gėrybių derlių – grybų kepuraitės pamažu užkloja ne tik samanas giriose, bet ir parduotuvių lentynas, kur gyventojai grybauti užsuka kone dar dažniau. Norintys sutaupyti grybus ne tik gaminsis...

PC CUP: lankytojų pasitikėjimas ir išskirtinė vieta sostinėje lėmė srautų rekordus

Rudeniui įsibėgėjant sostinės centre įsikūręs prekybos centras CUP skaičiuoja itin gerą aštuonių mėnesių veiklos derlių, o ypač – didžiulę lankytojų trauką šiltuoju sezonu. Lankytojų srautams nuolat augant jau trečius metus iš eilės, prekybos centro...

Pamirškite visus mitus apie majonezą: dietologė pataria, kaip jį įtraukti į sveikatai palankią mitybą

Šiandien parduotuvių lentynose galima rasti įvairių rūšių majonezo: nuo įprasto, sumažinto riebumo, pagaminto iš alyvuogių ar avokadų aliejaus, iki veganiško ar tokio, kuris tinka žmonėms su specialiais mitybos poreikiais. Nepaisant to, gydytoja dietologė dr....

Eilė plyšusio menisko operacijai – dveji metai: kaip pas gydytoją patekti greičiau

Pacientai piktinasi, jog didžiosiose Lietuvos ligoninėse dažnai plyšusio menisko gydymo operacijos tenka laukti net iki dviejų metų. O kartais ir dar ilgiau. Todėl patyrusieji kelio sąnario traumą yra priversti kentėti skausmus arba rinktis mokamas...

ORAI: Šiandien bus saulėta ir sausa

Šiandien Lietuvoje bus saulėta ir sausa. Vėjas pietų, pietryčių, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 21–26 laipsniai šilumos. Penktadienio vakare pajūryje truputį palis, galima perkūnija. Vėjas pietryčių, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną...

Paslaugos

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img